Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.thecasefactory.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och The Case Factory AB, org. Nr 556846-5479, Nybrogatan 26,114 39 Stockholm, Sverige (hädanefter TCF). Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom dessa villkor.

Leveranstid

Din orderbehandlas inom 24h från att den är lagd. Läggs beställningen på en helgdag så tas den hand om på följande arbetsdag. Vi skickar alla produkter inom Sverige med Postnord och den normala leveranstiden är 1-5 arbetsdagar från den dag då beställningen gjordes. Om en produkt är slut i lager eller om transporten sker till avlägsna platser, kan leveranstiden bli längre. Transporter utanför EU kan också försena slutleverans på grund av importregler i det mottagande landet. Vänligen kontakta vår kundtjänst på info@casefactory.com om du har en förfrågan om status för din beställning. Vi reserverar oss för ansvar för förseningar eller misslyckade leveranser orsakade av våra leverantörer. Vi reserverar oss också för att justera priserna som presenteras på www.thecasefactory.com orsakade av fel prissättning, tekniska fel etc.

Bekräftelse

Vi skickar en orderbekräftelse med information om ditt köp via e-post så snart vi har fått din beställning. Från att order har skickats så kommer e-poat att skickas ifrån Postnord eller Fedex, beroende på vilken leverantör varan skickats med. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen om du skulle behöva kontakta TCFs kundtjänst.

Betalningsalternativ

För närvarande accepteras betalningar via Klarna. VISA, Mastercard, American Express och PayPal. När du betalar med kreditkort och bank hanteras dessa transaktioner av vår betalningspartner DIBS som också garanterar säkerheten. Besök www.dibs.se för att läsa mer om deras betalningstjänster.

Leveranskostnader

Priser inkluderar mervärdesskatt vid beställningar innanför EU. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och/eller skatter som debiteras när paket når mottagarlandet. TCF skickar ditt paket enligt leveransvillkoren Delivery Duty Unpaid (DDU). Detta innebär att vi inte står för moms, avgifter och/eller skatter på beställningar till länder utanför EU och vi kan inte uppskatta hur stora dessa avgifter kan bli. Vi rekommenderar att du kontakta ditt lokala tullkontor för mer information om regler och avgifter.

Transportskador

TCF tar det ekonomiska ansvaret om varan skadas eller kommer bort under transporten. Men du är skyldig att kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar från mottagandet av produkten för att rapportera eventuella transportskador. Vid retur bär du det ekonomiska ansvaret om produkterna blir skadade eller inte kommer fram.

Icke upphämtade varor

Om TCF har skickat varor som inte hämtas ut av köparen, förbehåller vi oss rätten att ta betalt för alla våra kostnader som uppstår i samband med returtransport eller destruktion av varan. Denna kostnad kommer att dras från din betalning innan mellanskillnaden krediteras till dig.

Felaktiga eller duplicerad order

Om TCF skulle skicka felaktiga eller skadade produkt än vad kunden beställt, förbehåller sig TCF rätten att få tillbaka alla produkter i sitt ursprungliga skick. Kunden måste returnera den felaktiga varan till TCF men frakten bekostas av TCF. Om en vara skulle visas och säljas till ett felaktigt pris på www.thecasefactory.com som uppstått på grund av tekniska problem eller misstag från personal på TCF förbehåller vi oss rätten att annullera ordern, återbetala pengarna och informera kunden om situationen.

Garanti

TCF lämnar sex månaders garanti på sina produkter och gör sitt yttersta för att garantera att produkterna är fria från eventuella tillverkningsfel. Observera att garantin inte täcker normalt slitage. Garantin täcker heller inte skador på någon del av skalet som orsakats av onormal användning, bristande omsorg, vårdslöshet, olycksfall, felaktig användning av skalet eller underlåtenhet att följa skötselanvisningar från TCF. Garantin gäller om skadan är hänförligt till ett produktionsfel. Livslängden på ett mobilskal är helt beroende på hur mycket man använder sin mobil, hur den förvaras samt på vilka ytor skalet kommer i kontakt med. Det kan hända att telefonen tappas i marken och i samband med detta uppstår skador på läder, kanter samt på själva telefonen. TCF garanterar inte skalet skyddar mot skador på mobiltelefonen. I snitt används en mobiltelefon cirka 100 gånger per dag eller cirka 18 000 gånger under en sex månaders period. Lädret och skalet utsätts således för ett mycket stort slitage. Livslängden påverkas även av individuella vanor och bruk av mobiltelefonen. Spara den din orderbekräftelse från TCF eller kvittot från butiken där du köpt varan. Denna orderbekräftelse är din garanti. För alla andra frågor som rör leverans, returer, etc, vänligen kontakta oss. Observera att kunden är ansvarig för kostnaden för att skicka tillbaka produkten till TCF.

Returrätt

Du har rätt att returnera felfria produkter som köpts på www.thecasefactory.com enligt distansavtalslagen. Anmälan om detta skall ske omedelbart efter mottagandet av produkten eller senast 14 dagar efter mottagandet. Anmälan skall göras till info@casefactory.com och bifoga alltid ditt ordernummer när du kontaktar oss. Meddelandet skall innehålla följande information:
 a) Ordernummer
b) Anledning till retur
c) Modellnamn på den produkt som du vill returnera.
De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning. Returnera varan tillsammans med returformuläret där du har angivit orsaken till returen och annan nödvändig information.
Returen skall skickas till;
The Case Factory AB
Box 5266
102 46 Stockholm
Återbetalning alternativt bytet av returnerade varor kommer att göras inom tre veckor efter att varan mottagits.

FORCE MAJEURE

Vid Force Majeur är TCFs skyldigheter förhalat. Kontraktet mellan dig och TCF kan i sådana fall vara helt eller delvis avslutas av dig själv eller av TCF. En Force Majeur är vid händelse av krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, fel på el, telefon eller internet service, naturkatastrofer eller liknande händelser. TCF kommer under sådana omständigheter göra allt vi kan för att lösa frågan för våra kunder så snart och i sin helhet som möjligt.

Brott mot reglerna

TCF förbehåller sig rätten att avbryta och återbetala alla order som misstänks vara genomförda på ett bedrägligt eller på annat sätt skadligt sätt för att säkerställa säkerheten för våra konsumenters transaktioner på vår hemsida. Vi kommer även vidarebefordra transaktionsinformation om så efterfrågas till officiella myndighet eller betalningspartner vid misstanke om bedrägliga transaktioner eller identitetsstöld. Individer som bryter mot ovan regler eller mot begränsning av lösenords skyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtal mellan konsumenter och TCF regleras av svenska lag. De svenska domstolarna har exklusiv behörighet för alla tvister enligt detta avtal. Lagstiftningen i köparens land kan skilja sig från lagarna i Sverige och det kan finnas ytterligare rättsliga krav för dig att använda denna webbplats. Du måste följa alla gällande lokala och internationella lagar och förordningar beträffande din användning av vår hemsida.